Антик 11 – кота +2,88

След като завършихме стоманобетоновата конструкция на жилищна сграда Антик 10, продължаваме с изграждането на сграда Антик 11. На 01.02.2024г бе залята плочата на кота +2,88.