Как работим?

Работим с екип професионалисти в проектирането и строителния дизайн, които осигуряват разработване на проекти с голяма прецизност, въображение и оригиналност. Също така компанията работи с фирми за строителен надзор, снабдени с всички необходими свидетелства и специалисти за изпълнение на независим строителен контрол. Апартаментите са проектирани изключително функционално и рационално е усвоена ефективната площ на жилищата

Основната ни цел са качественото изпълнение на строителните работи, сигурност и безопасност в процеса на работа, упоритост при преследване на целите, прецизност към детайлите, постоянен контрол от началото на изпълнение на проекта до неговата пълна реализация, поддържане на коректни отношения с участниците в строителния процес, лоялност в работата и отговорност към поетите ангажименти, както и постоянно усъвършенстване

Как да закупите?

Процесът на покупка ще бъде лесен, ако направите следващите стъпки:

 Изберете най – подходящия за Вас апартамент

Без колебание се свържете с нас по телефон или чрез електронната поща, като ако е необходимо изискайте от нас допълнителна информация

Можем да пристъпим към преговори относно срокове и начин на разплащане до постигане на окончателно взаимно споразумение

За да резервираме избрания от Вас апартамент е необходимо да заплатите стоп-депозит в размер на мин 2000 евро. Със заплащане на депозита се съгласявате да се подпише предварителен договор за покупко продажба в договорения между нас срок.

Пристъпваме към подписване на Предварителен договор, в който са описани всички предварително договорени условия. С подписване на договора е необходимо да заплатите мин 30% от цената на избрания от Вас апартамент в зависимост от етапа на строителство. Платеният депозит се приспада от тази вноска.

Съгласно договорената схема на разплащане, на определения етап , описан в Договора Вие получавате Нотариален акт, подтвърждаващ собствеността на имота и съответната идеална част от земята.

“Антик“ е видът собственост, който съчетава лукс, стил и практичност
в избора Ви за прекрасен дом на красивото ни Черноморие!