Антик 10 - Акт 15
20240613_162725

На 23.06.2024г. жилищна сграда „АНТИК 10“ вече се сдоби с констативен акт Образец №15 от Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа.

Намерете Вашият желан дом
още сега!
Адрес

Бургас, ул. Проф. Асен Златаров №50 ет.2

Имейл

antik2004@abv.bg