Антик 10 и Антик 11
CAM-0.227_2023_11_ 3_14_ 4_42

Към дата 3 ноември 2023г вече са заляти основите на двете сгради. Продължаваме с колоните към кота 0,00

Намерете Вашият желан дом
още сега!
Адрес

Бургас, ул. Проф. Асен Златаров №50 ет.2

Имейл

antik2004@abv.bg