Антик 10 и Антик 11 - кота 0,00
snapshot_1702557963

След като изляхме бетона на ниво кота 0,00 на двете сгради, продължаваме с изграждането на следваща кота на сграда Антик 10.

Намерете Вашият желан дом
още сега!
Адрес

Бургас, ул. Проф. Асен Златаров №50 ет.2

Имейл

antik2004@abv.bg