Антик 10 - кота +5,71
snapshot_1704196104

На 29.12.2023г  е излята плочата на кота +5,71 , с това е изграден етаж 2 на жилищна сграда Антик 10.

Намерете Вашият желан дом
още сега!
Адрес

Бургас, ул. Проф. Асен Златаров №50 ет.2

Имейл

antik2004@abv.bg