Антик 11 - кота +5,71
plocha

На 09.02.2024г изляхме плочата на кота +5,71  – втори жилищен етаж е изграден.

Намерете Вашият желан дом
още сега!
Адрес

Бургас, ул. Проф. Асен Златаров №50 ет.2

Имейл

antik2004@abv.bg