Антик 9 - Акт 15

Жилищна сграда Антик 9 се сдоби с Акт 15 – акт за установяване годността за приемане на строежа. В най-скоро време ще въведем сградата в експлоатация.

Намерете Вашият желан дом
още сега!
Адрес

Бургас, ул. Проф. Асен Златаров №50 ет.2

Имейл

antik2004@abv.bg