Антик 9 – Акт 15

Жилищна сграда Антик 9 се сдоби с Акт 15 - акт за установяване годността за приемане на строежа. В най-скоро време ще въведем сградата в експлоатация.